ZORG VOOR JE MOND

LANDELIJKE WORKSHOP VOOR BASISSCHOLEN/PEUTERSPEELZALEN/BSO'S inclusief professionele poetsles!

Zorg voor je mond workshop

Doel & doelgroep

BELANGRIJKSTE DOELEN

Bewustwording creëren ouders/verzorgers

Alle zorg begint bij de ouders/verzorgers. Zij zijn immers degenen die thuis de gehele zorg voor het kind op zich nemen. Maar wat als deze ouders eigenlijk zelf ook niet zo goed weten wat goed is met betrekking tot de tanden en kiezen en tandartsbezoek? Want vanaf welke leeftijd moet je eigenlijk met je kind naar de tandarts? En kan het kind al zelf poetsen of is het toch beter nog even te helpen? Allemaal vragen waar niet iedereen het antwoord op heeft en bewust mee bezig is. Hoe goed zou het dan zijn om als school, samen met ons, dit probleem in de kiem te smoren? Laten wij samen deze bewustwording creëren bij de ouders, zodat er zo min mogelijk onnodige problemen in kindergebitten zullen ontstaan.   

Elk kind naar de tandarts

Een behoorlijk percentage van de kinderen gaat niet naar de tandarts; dit betreft landelijk een percentage van maar liefst 18,3% voor kinderen tussen 4-11 jaar oud en 65% voor kinderen tussen 2-4 jaar oud. Per gemeente kunnen deze cijfers nog enorm verschillen. Bij ons in de Zaanstreek zijn deze cijfers respectievelijk 25,1% en 60%, d.w.z. dat 1 op de 4 kinderen tussen 4-11 en 3 op de 5 kinderen tussen 2-4 jaar daar niet naar de tandarts gaat, met alle gevolgen van dien. Sta daar maar even bij stil.  

Elk kind poetsinstructie / controle gebit 

Bij elk ingeschreven kind nemen we een kijkje in de mond. Zijn hier al problemen te zien die aandacht behoeven? Hoeveel plak zit er op dit moment op de tanden? Elk kind krijgt van ons een individuele professionele poetsles. Veel ouders poetsen hun kinderen al te vroeg niet meer na. Napoetsen moet immers tot de leeftijd van 10 jaar! Elk kind krijgt in hun goodiebag een individuele rapportage mee met de bevindingen van de controle, zodat de ouders ook kunnen lezen wat wij hebben gezien in de mond. 

DOELGROEP

De doelgroep voor deelname aan de workshop is: alle kinderen op peuterspeelzalen en BSO's en alle basisschoolkinderen van groep 1 t/m 8. De wijze van informatieoverdracht aan kinderen op een peuterspeelzaal is echter heel anders dan die aan groep 7/8. Er wordt sterk rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Alles wordt aangeboden op een op leeftijd gerichte wijze.