ZORG VOOR JE MOND

LANDELIJKE WORKSHOP VOOR BASISSCHOLEN/PEUTERSPEELZALEN/BSO'S inclusief professionele poetsles!

Zorg voor je mond workshop

Waarom de workshop

Eigenlijk kunnen wij heel kort zijn over waarom deze workshop op elke basisschool aan de orde zou moeten komen. Het is samen te vatten in 1 kort zinnetje: voorkomen is beter dan genezen! Bovendien is het heel leuk en leerzaam voor de leerlingen, wordt deze in de veilige omgeving van de school aangeboden en duurt deze vooral niet te lang, zodat de kinderen niet veel missen in de klas. Samen met klasgenoten leren zij in kleine groepjes van 4 op leeftijdgerichte wijze over de belangrijkste aspecten van een goede mondgezondheid en mondverzorging.

Hieronder zullen wij een paar zeer belangrijke punten voor u uiteenzetten. Als dentale professionals zien wij heel veel van onderstaande punten terug in de praktijk.

Niet elk kind bezoekt (regelmatig) een tandarts of mondhygiënist

Je zou zeggen dat elk kind in Nederland regelmatig naar de tandarts of mondhygiënist gaat. Toch is dit helaas niet het geval. Het landelijk gemiddelde van kinderen tussen de 4 - 11 jaar die geen tandarts bezoeken ligt op 18,3%. Per gemeente kan dit echter nog sterk verschillen. Bij veel gemeentes ligt dit percentage hoger. Laten wij ook aan die kinderen die niet (regelmatig) naar de tandarts of mondhygiënist gaan, een goede poetsinstructie en bruikbare tips meegeven.

Kinderen gaan steeds later naar de tandarts of mondhygiënist

In de praktijk is merkbaar dat kinderen ook steeds later naar de tandarts komen, met alle gevolgen van dien. Steeds vaker komt het voor dat wij kinderen van 8 á 9 jaar oud inschrijven bij ons in de praktijk die nog nooit eerder bij de tandarts zijn geweest. Vaak is het dan ook nog zo dat er (flinke) problemen aan de orde kunnen zijn. Het eerste contact met de tandarts is dan meteen negatief en dikwijls moeten er op korte termijn vervelende vervolgafspraken worden gepland om de problemen niet nog groter te laten worden.

De workshop is laagdrempelig

De workshop wordt aangeboden in de veilige omgeving van de school in kleine groepjes van 4 kinderen tegelijk. Zo is zowel de effectiviteit als de gezelligheid gewaarborgd. Het moet immers ook zeker leuk zijn voor de kinderen!
Het belangrijkste is en blijft natuurlijk wel de professionele poetsinstructie.

Collectieve voorlichting heeft weinig zin

Er zijn al meerdere voorlichtingsprogramma's voor op basisscholen. Ondanks dat dit leuk lijkt voor de kinderen en dat de school het idee heeft dat dit zinvol is, is het aanbieden hiervan toch niet aan te raden. Wij weten namelijk uit vele onderzoeken dat collectieve voorlichting weinig zin heeft. Je moet voorlichting individualiseren, ook bij kinderen op de basisschool! Een algemeen lesje met 25/30 kinderen tegelijk en het uitdelen van wat handtandenborstels om vluchtig door de klas te lopen om te zien of de kinderen het goed doen, is vele malen minder zinvol en effectief dan een korter durende workshop in kleine groepjes waarin de belangrijkste aspecten van mondgezondheid en een individuele poetsles aan bod komen.

Wij werken alleen samen met tandartspraktijken die goede preventieve programma's aanbieden voor kinderen

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom niet elke tandartspraktijk een adequaat preventieprogramma aanbiedt. Zo kan het onder andere zijn dat de tandartspraktijk een erg druk en vol programma heeft en er geen tijd en/of ruimte over is om behalve de gewone controle ook nog poetslessen in te plannen. In deze praktijken wordt alleen curatief gewerkt, dit wil zeggen: problemen worden aangepakt zodra die er al zijn, m.a.w. er wordt een gaatje gezien en het gaatje wordt gevuld.
Maar eigenlijk is preventie natuurlijk veel beter, want zoals eerder gezegd: voorkomen is beter dan genezen!

Er is vaak sprake van onwetendheid van ouders/verzorgers

Veel mensen denken dat problemen in het melkgebit niet zo erg zijn, omdat de tanden er toch nog uit gaan. Nieuwe tanden zijn immers onderweg, toch? Hieronder een aantal punten die aangeven dat het iets ingewikkelder ligt:
- Er kunnen in het volwassen gebit blijvende problemen ontstaan, als er te diepe gaatjes in het melkgebit zitten. Bijvoorbeeld als de melktand al erg ver aangedaan is door een gaatje waardoor slechte bacteriën al bij de volwassen tand in de buurt komen.
- Op jonge leeftijd moet tandartsbezoek niet traumatisch zijn. Graag zien wij (jonge) kinderen alleen voor de controle en preventieve poetslessen en niet om gaatjes te boren en te vullen.
- De beste voorspeller voor de toekomst is het verleden. Meestal zien wij in het blijvende gebit dezelfde problemen als in het melkgebit het geval was. Meestal door onwetendheid en/of omdat gewoontes hetzelfde blijven.

Gaatjes

Gaatjes, m.a.w. cariës, is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Bij de 5-jarigen heeft ongeveer 50% van de kinderen al 1 of meer gaatjes gehad. Bij de 9- tot 12-jarigen bedraagt dit percentage al 80%. Bij deze laatste categorie is het ook nog zo dat een behoorlijk percentage van deze gaatjes al in de blijvende kiezen zit. Hier moeten zij echter nog hun hele leven mee doen. Wij gaan dit graag tegen!

Bloedend tandvlees

Als tandplak te lang blijft zitten, wordt het milieu ervan steeds schadelijker. Het tandvlees kan geïrriteerd raken door de aanwezigheid van de tandplak. De reactie die wij dan zien, is dat het tandvlees kan gaan bloeden en opzwellen. Poetsen wordt nu ook steeds minder leuk, omdat het tandvlees ook pijn kan gaan doen. Ook dit probleem is te verhelpen door goed te poetsen.

Beugels

Op de basisschool zien wij al veel kinderen met een beugel. Kinderen met een beugel moeten hun gebit nóg beter verzorgen dan kinderen zonder beugel. Om de beugel heen kunnen (beginnende) gaatjes ontstaan, waardoor soms levenslang doffe witte vlekken op de tanden te zien blijven. Ook kan het tandvlees erg geïrriteerd raken; soms is dit zelfs zodanig ernstig dat het tandvlees over de beugel heen groeit!

Minder ontwikkelen van angst

Kinderen die vaker op een positieve manier in aanraking komen met een tandarts of mondhygiënist, ontwikkelen minder angst voor de tandarts/mondhygiënist. Dit is ook voor in het latere leven erg fijn.

Eventuele problemen worden door de workshop vaak vroegtijdig opgespoord

Uiteraard letten wij tijdens de poetsinstructie goed op de tanden van het kind. Zo gebruiken wij hoofdlampjes. Wij zien er een beetje uit als Bob de Bouwer, meestal vinden kinderen dit wel erg grappig! De grotere problemen zijn vaak al goed zichtbaar voor ons.

Rapportage en tips voor de ouder / eigen tandarts en/of mondhygiënist

Elk kind krijgt een rapportage mee naar huis met onder andere het plakniveau van het kind. Ook is hierop te lezen of ons advies is dat het kind snel de eigen tandarts of mondhygiënist weer bezoekt. Het is aan de ouder om deze rapportage aan de eigen tandarts te geven, dit is uiteraard niet verplicht.

Goodiebag

Elk deelnemend kind krijgt een goed gevulde goodiebag met bruikbare producten voor zowel het kind zelf als de ouders mee naar huis. Het belangrijkste is echter de informatievoorziening; natuurlijk de rapportage, maar ook de belangrijkste tips over mondgezondheid/mondverzorging. Hierop staat ook duidelijk de tip over het belang van het bezoeken van een eigen tandarts/mondhygiënist. Voor kinderen die nog geen tandarts bezoeken of voor ouders die niet tevreden zijn met hun eigen tandarts, zitten er visitekaartjes of flyers van door ons goedgekeurde tandartspraktijken in de goodiebags.

Een gezond gebit voor ieder kind!